شهرکرد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اقتصادی
افزون بر ۷۰۰ تن جو مازاد بر نیاز کشاورزان در چهارمحال و بختیاری خریداری شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری گفت: خرید تضمینی جو در ۱۷ مرکز خرید استان اغاز و تاکنون ۷۶۰تن جو خریداری شده است
آقای سیاح افزود: هر کیلوجوبه قیمت ۹ هزار و ۲۰۰ ریال از کشاورزان خریداری می شود.
وی افزود: خرید تضمینی جو تا پایان مهرماه ادامه دارد و پیش بینی می شود هزار تن جو خریداری شود.
به گفته وی امسال در ۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان جو دیم و آبی کشت شده است.Barley-Grain